info@handakupunktur.nu

Tel: 046-144150

En hemsida för Koreansk Handakupunktur - KHT - KHA - Koryo Sooji Chim

- Agopuntura Coreana della Mano  -  Korean Hand Acupuncture - Koreanische Handakupunktur

Om KHA

 

Korrespondenskarta på handens insida

mikromeridianerpalmar.mini.jpg

Om Koreansk Handakupunktur

Ett komplement även på sjukhus i Sverige

KHA är en terapeutisk metod som skapades av den koreanske läkaren Dr. Tae Woo Yoo (uttalas; tä å jü) mellan 1971 - 1975. Metoden praktiseras av läkare, akupunktörer, sjukgymnaster, massörer, kiropraktorer m.fl., i privatkliniker och på sjukhus i många länder. Sedan år 2000 finns metoden även i Sverige, bland annat på Blekingesjukhust i Karlskrona.

Ett hologram av kroppen

Utgångspunkten är att handen är ett hologram av kroppen, (gramma = budskap eller information, holo = helheten), en fraktal modell där varje del av kroppen finns representerad i handen. Om man tittar efter lite extra så kan man se delarna som representerar armar, ben och leder.

Lättåtkomligt - perfekt för egenvård

Det går ganska fort att lära sig att behandla både kroniska och akuta problem, och att använda metoden i rehabiliterande syfte. Grunden kallas Korrespondensterapi och är en enkel metod att lokalisera rätt punkt eller område på handen och sedan stimulera den med olika behandlingmetoder.

Mikrostimulans - snabb effekt

Behandlingen sker med massage, värme, akupress-plåster, magneter, mikronålar eller en svag ström av elektroner. Effekten kan vara snabb, beroende på problemets art och hur rätt man hittar. Det finns enklare sorts behandling och mer avancerad där man använder ett flertal punkter i kombination eller kombinerar behandlingen med pulsbalansering.

 

Meridianerna i mikroformat

Förutom kroppen alla delar så fann Dr. Yoo att alla kroppens huvudmeridianer och nästan alla deras punkter finns i mikroformat på handen. Det gör systemet kompatibelt med kroppsakupunktur och Traditionell Kinesisk Medicin. Punktkategoriseringen är densamma, Back-Shu och Front-mu punkter finns och elementpunkterna på varje meridian.

Konstitutionell Medicin

I Korea har det under de senaste 100 åren funnits en tradition att utveckla en konstitutionell medicin. Vanligtvis talar man i Korea om Sasang, de 4 konstitutionerna, utvecklad av Dr. Lee Jema.

Dr. Yoo har tagit fram en egen modell som anger de vanligaste tendenserna till obalans. De tre konstellationerna diagnosticeras genom palpation på buken och på andra ställen på kroppen, i kombination med en sjukdomshistoria. Obalansen kan regleras genom flera olika typer av behandling. En av de mest avancerade är en pulsbalansering.

Pulsbalansering

Vid sjukdom är blodflödet till hjärnans främre delar (genom carotisartären) inte lika kraftigt som blodflödet till hjärnans bakre delar (via vertebralisartären). Vilket blodflöde som är störst är olika men vid diagnos indikerar det vilken meridian som är i överskott eller brist.  Blodflödet kan regleras snabbt med akupress-plåster på fingrarna. När pulsen är balanserad ökar kroppens homeostas och självläkningsförmåga och behandling eller rehabilitering går fortare.

Forskning

Sedan flera år har forskning på terapimetoden förekommit i Korea, men också till viss del i USA och i Österrike. På nätet kan man söka upp forskning i pediatriska miljöer i USA och som preventiv behandling för postoperativt illamående (PONV).

Sedan flera år har punkten Neiguan på insidan av armen varit en erkänd punkt för att behandla illamående, till och med i Sverige. På apoteket kan man köpa ett armband som ger ett tryck på punkten. Kanske ännu mer effektiv är motsvarigheten till denna punkt på handens mikrosystem och en fördel är att den sitter inte i vägen vid vanliga operationer. Den har använts flera gånger på sjukhus i Sverige med ett mycket gott resultat.

Framtid

År 1998 fanns Koreansk Handakupunktur inte i Sverige. Nu har cirka 1000 personer i vården och den komplementära vården utbildats i grunderna. Hur det kommer att se ut om tio år vet vi inte. Men vi hoppas att så länge metoden är så verkningsfull och effektiv så kommer den att fortsätta spridas i Norden.

 
  Kontakt: info@handakupunktur.nu  046-144150